อุ่นไอดิน หอมกลิ่นสวน

บรรยากาศบ้านสวน
แสนจะอบอวลอุ่นไอดิน
หอมกลิ่นพรรณไม้จากท้องสวน

สุขใจทุกครั้งที่ได้กลับไปเยี่ยมเยือน…

อุปกรณ์ Nikon D90, Lens Kit 18-105, Lens Sigma 70-300

อุ่นแสงเช้า

พราวแสงสวย

ประกายน้ำค้าง

ลูกเต้าเหล่ากอ

อุ่นไอสวน

เงียบงัน

รอยอดีต

ชีวิตดำเนินไป

ในโลกใบเล็ก

เติบโตตามครรลอง

หาเลี้ยง

ไร้ค่า

ชุ่มเย็น

ตามเส้นทาง

เพียงดอกหญ้า

สังเคราะห์แสง

มิชวนลิ้มลอง

เหี่ยวแห้ง

เคียงคู่

เสาะหา

สิ้นสุดแห่งอิสรภาพ

ที่จุดเริ่มต้น ของการเจริญเติบโต

เพิ่มก่อเกิด และสืบทอด

แม้ด้อยค่า
แต่ก็สวยงาม
ในบางมุมมอง

ด้วยประการฉะนี้แล…

By Chaoswalker
9 มิถุนายน 2553

Comments are closed