ตะวันรอน… ที่ท้ายทุ่ง

เอาภาพถ่ายมาให้ติชมครับ ตามอัธยาศัย
ไปดูนกปากห่างอพยพตอนพลบค่ำ

สถานที่ : ท้ายทุ่ง ใกล้บ้าน
อุปกรณ์ : Nikon D90+Kit 18-105, no tripod
Process : เฉาะพอประมาณ… PS3 with Resize, USM, reduce noise, no saturation

:::: 1 ::::

:::: 2 ::::

:::: 3 ::::

:::: 4 ::::

:::: 5 ::::

:::: 6 ::::

:::: 7 ::::

:::: 8 ::::

เอวัง… ด้วยประการฉะนี้แล

Chaoswalker
1 สิงหาคม 2553

Comments are closed