เมืองโบราณ… อลังการณ์ทั่วไทยในที่เดียว

ไม่ได้ไกลเกินกว่าจะแวะเวียน แต่กินด่างจนลิ้นชาแล้วถึงรู้ว่ายังไม่ได้กินเกลือ
ขับรถไปแค่ไม่เกินชั่วโมงก็ถึงแล้ว
ตื่นตากว่าที่คิด
พื้นที่หลายร้อยไร่วันเดียวอาจเที่ยวไม่ครบ แถมบรรจุเอาสถานที่สำคัญๆ ทั่วฟ้าเมืองไทยมาจำลองไว้ให้ชื่นชมเรียนรู้ได้ในที่เดียวกันที่นี่…. “เมืองโบราณ” จ.สมุทรปราการ

Continue reading